Waarom heb ik een opleverkeuring nodig?

Het laten uitvoeren van een opleveringskeuring tijdens de vooroplevering of oplevering is erg belangrijk. Een ervaren inspecteur van Keurhuis Nederland controleert uw nieuwbouwwoning kritisch op eventuele gebreken. Als er tekortkomingen zijn ziet de inspecteur erop toe dat dit wordt geregistreerd in het proces verbaal van oplevering dat door uw aannemer wordt opgesteld. De herstelkosten van het gebrek zijn dan voor de aannemer. U weet zo precies waar u aan toe bent.

Meer informatie:

Wat is het verschil tussen een vooroplevering en een oplevering?
Heb ik bij een vooroplevering ook een keuring nodig?
Tips voor een goede opleveringskeuring
Is een collectieve korting mogelijk?