Tips voor een goede oplevering

Neem alle formele documenten mee naar de oplevering, zoals meer- en minderwerklijsten, de vooropleverlijst (indien relevant,) de verkoopbrochure en andere technische documenten zoals het bestek. Dan kan uw inspecteur deze documenten raadplegen waar dat nodig is.

Laat ook een inspecteur meelopen tijdens een vooroplevering of 'schouw'. Dit gebeurtvoor de echte oplevering. Het voordeel hiervan is dat u gebreken eerder ontdekt en deze bij de eindoplevering al kunnen zijn verholpen. Dit scheelt u discussies en stress.

Boek uw inspecteur ruim van tevoren. De opleverdata en tijden liggen namelijk vast. Zogekeurd moet zich aan uw planning conformeren. Als u datum en tijd twee weken van tevoren doorgeeft, kunnen we efficiënt andere afspraken rondom die van u plannen.

Neem de tijd. Reserveer minimaal 2 uur voor een oplevering. Vaak is dit ruim voldoende voor een goede keuring. Repeterende keuringen van soortgelijke woningen kunnen iets sneller worden uitgevoerd.

Meer informatie:
Waarom heb ik een opleverkeuring nodig?
Wat is het verschil tussen een vooroplevering en een oplevering?
Heb ik bij een vooroplevering ook een keuring nodig?
Is een collectieve korting mogelijk?