Is een collectiviteitskorting mogelijk voor opleveringskeuringen?

Zogekeurd hanteert een vast laag tarief voor (voor-) opleveringen. U kunt daarom geen collectieve korting aanvragen.

Meer informatie:
Waarom heb ik een opleverkeuring nodig?
Wat is het verschil tussen een vooroplevering en een oplevering?
Heb ik bij een vooroplevering ook een keuring nodig?
Tips voor een goede opleveringskeuring